- adsorpčná sušička DC

 
 
 

Adsorpčné sušičky DC – nízky tlakový rosný bod pre všetky prípady


Technické údaje:


Konstrukčná rada: DC
Objemový prúd 0,15 až 154,53 m³/min.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolľahlivý sušiaci výkon do -70 °C.
Vďaka hospodárne optimálnemu základnému dimenzovániu dosahujú DC adsorpčné sušičky od KAESER KOMPRESSOREN pri extrémnych podmienkach a v trvalej prevádzke spoľahlivo nízke hodnoty tlakového rosného bodu. K tomu prispievajú dobré plniace množstvá kvalitného sušiaceho prostriedku SIGMA Dry, ktorého počiatočné naloženie je vyčerpané len z malej časti. Tak je pri nadpriemernej dlhej životnosti sušíaceho prostriedku potrebné minimum regeneračného vzduchu. Navyše znižujú dlhé doby cyklov namáhánie materiálu prietokovo optimalizovaných komponentov dimenzovaných na dlhodobú bezporuchovou súhru, kam patria tiež sériovo pred radené a koncové filtre KAESER.

Sušiaci prostriedok z aktívneho oxidu hlinitého, s obzvlášť vysokým adsorpčným potenciálom a dobrou schopnosťou regenerácie, ponúka dlhodobo nízke tlakové rosné body pri minimálnych tlakových stratách. Pre dlhú životnosť je vodotesný a mechanicky obzvlášť stabilný. Schválené veľkosti granúl umožňujú optimálnu funkciu rozdeľovačov prúdu a sieťových plôch.

 

Malá adsorpčná sušička DC 1.5-7.5.
Materiál, šetriaci 10 minútový cyklus, zaisťuje aj pri nízkej spotrebe tlakového vzduchu spoľahlivo nízkej hodnoty tlakového rosného bodu -40 ° C pri vysokej prevádzkovej bezpečnosti. Priestorovo úsporná, na montáž ľahká konštrukcia s ochranným krytím, sa hodí predovšetkým pre decentrálne nasadenie.
Kompaktná adsorpčná sušička DC 12-133.
Minimálny tlakový rozdiel a nízka regeneračná potreba vzduchu znižujú servisné a prevádzkové náklady rovnako ako na okamžité požiadavky upravené nakládky, plniace množstvo sušiacich prostriedkov a veľkosti filtrov. Úsporné prispôsobenie výkonu s ECO Control basic a Eco Control (variant). Prístroje k dispozícii vo variantoch s krytom super tlmeným proti hluku a pre vonkajšiu instalaciu.


Veľká adsorpčná sušička DC 169-1545.
Pre tlaky 10
barp (voliteľne 16 barp) držané v otvorenom prevedení, pracujú tieto veľké adsorpčné sušičky rovnako spoľahlivo a hospodárne ako ich kompaktný Pendant. Ich modulárna konštrukcia uľahčuje transport a inštaláciu, zatiaľ čo dobrá prístupnosť všetkých jednotlivých komponentov uľahčuje servisné a údrbové práce.Kombinácia odlučovačov s aktívnym uhlím.
Od konštrukčnej veľkosti DC 12 DC sušičkám priraďované vo výkone exaktne prispôsobené ACT odlučovače s aktívnym uhlím. Tak je možné produkovať bezolejový tlakový vzduch pre najvyššie nároky (zostatkový olej <0,003 mg / ). Rámová konštrukcia kompaktných adsorpčných sušičiek do konštrukčnej veľkosti DC 133 umožňuje jednoduché napojenie ACT odlučovačov s aktívnym uhlím.