- adsorpčná sušička regenerovateľná teplom

 
 
 

Adsorpčná sušička regenerovatelná teplom


Technické údaje:

Konštrukčná rada: DN / DW
Objemový prúd: 4,7 194,2 / min
Tlakový rosný bod: do -40 ° C

 

 

 

 

Pri používaní stlačeného vzduchu v elektronike, potravinárskom priemysle, pivovarníctve, farmácii, v odboroch ohrozených mrazom alebo ako procesný vzduch je potrebný stlačený vzduch s tlakovým rosným bodom do -40 ° C. Táto nízka úroveň tlakového rosného bodu sa dosahuje s veľkou úsporou energie adsorpčnými sušičkami KAESER. Inštalovanie teplom regenerovateľnej sušičky, sa nestráca regeneráciou a dochlazováním skoro žiadny stlačený vzduch. Regenerácia sušiaceho prostriedku sa vykonáva externe ohriatym vháňaným vzduchom.

Prednosti:

  • Obzvlášť energeticky úsporné, pretože sa nespotrebuje skoro žiadny regeneračný vzduch ak dispozícii je štandardná, vysoko kvalitná tepelná izolácia.
  • Vybavenie reguláciou rosného bodu ECO Control DN / DW (variant); preto ďalšia úspora energie.
  • Veľká plniace množstvo adsorpčného prostriedku pre spoľahlivý tlakový rosný bod.
  • Rovnomerný prietok lôžkom sušiaceho prostriedku cez rozdeľovač prúdenie z ušľachtilej ocele.
  • Výkonové údaje dimenzované na 100% zaťaženie.
  • Potrubia s veľkými prierezmi, preto nízky diferenčný tlak a nízke náklady na energiu.
  • Riadenie SPS s ovládacím panelom a kompletným prístrojovým vybavením.
  • Štandartne vybavené predradeným a zapojeným filtrom, predradeným filtrom s elektronickým odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN.