COMPACT

 
 
 

Dúchadlo COMPACT - výrazná úspora nákladov


Technické údaje:

Séria COMPACT
Dodávané množstvo: 0,59 až 93,1 m³/min.
Pretlak až 1000 mbar
Podtlak až 500 mbar

 

 

 

  

Malé nároky na inštalačnú plochu.
Inovatívna koncepcia umožňuje vykonávať akúkoľvek údržbu na nastavení z prednej strany popr. zhora. COMPACT dúchadla je možné inštalovať priamo vedľa seba, pričom všetky ventily sú umiestnené priamo na agregáte a potrubné prípojky a otvory pre prívod vzduchu sa nachádzajú iba na zadnej strane. Tak je možné viac dúchadiel COMPACT umiestniť tesne vedľa seba.Jednoduchá údržba (spredu):

  • doťahovanie klinových remeňov a ukazovateľ napätia (ochrana remeňov je u väčších zariadení v dvoch segmentoch),
  • kontrola a výmena sacieho filtra,
  • prípojné svorky motora,
  • hrdlo na vypúšťanie a napĺňanie oleja, kontrola stavu oleja.

     


Trojkrídlový blok dúchadla KAESER OMEGA.
Tlak 1000 mbar (p), konečná kompresná teplota 160 ° C, široký regulačný interval pri prevádzke s variabilným počtom otáčok, kvalita vyváženia rotora Q 2.5 ako u rotorov turbíny pre pokojnejší chod, dlhšiu životnosť a nižšie nároky na údržbu.


 Napínacia automatika.
Precízne napnutie remeňov vedie vďaka najviac možnému stupňu účinnosti k nízkym nákladom na údržbu a energiu . Viditeľný stav oleja.
Veľké, dobre viditeľné olejoznaky, umožňujú rýchlu kontrolu stavu oleja jediným pohľadom.

 
Senzorika.
Rozsiahly program senzorov a spínačov pre stráženie tlakov, teplôt, počtu otáčok, stavu oleja a filtrov zaisťuje spoľahlivú prevádzku dúchadiel a dovoľuje diaľkovú kontrolu a vizualizáciu prevádzkových stavov.


 


OMEGA CONTROL.
OMEGA CONTROL stráži prevádzkové parametre, ukazuje nekódovaný text a komunikuje so združeným riadením (SIGMA AIR MANAGER) rovnako ako s riadiacim systémom.
(K dispozícii pre rad DB).


Nízke prevádzkové náklady.
U celkových nákladov na dúchadlá s rotujúcimi piestami stoja výdavky na energiu "osamelo na vrchole" - o dôvod viac rozhodnúť sa pre dúchadlá KAESER, pretože tie sú vďaka ich blokom s vysoko účinným "profilom OMEGA" rovnako ako sériovému vybaveniu hnacími elektromotory IE2-a IE3 (obzvlášť vysoký stupeň účinnosti) najlepšie vybavené pre úsporu energie.

 


Prívod vzduchu.
Chladiaci vzduch dúchadlá a motora sú oddelene nasávané z chladnejšieho okolia mimo protihlukového krytu. To zlepšuje nielen chladenie motora a ložísk motora, ale tiež vedie pri rovnakom hnacom výkone k vyšším využiteľným prúdom vzduchu (Nm ³) a tým k nižšej špecifickej potrebe výkonu.
Tiché s nízkou pulzáciou.
U dúchadiel KAESER s rotujúcimi piestami nie je len cieľom znížiť hluk stroja a to opatreniami na zvukovú izoláciu, ale tiež dopravovaný prúd vzduchu, ktorého pulzovanie môže viesť k emisiám hluku pripojeného potrubia. V dúchadlách KAESER COMPACT trojkrídlové rotory znižujúce pulzácie prúdu dopravovaného vzduchu, ktoré vytvárajú hluk. Zvyškový hluk sa stráca v osvedčených širokopásmových absorpčných tlmičoch hluku s poťahom z polyesterovej vlny Trevira ® odolnej vysokým teplotám a oteru.Inštalácia vonku.
Dúchadla KAESER môžu byť ľahko a lacno pripravená aj na vonkajšie prevádzku. K tomuto účelu koncipované obloženia otvorov pre prívod vzduchu. Chránia proti dažďu a majú ochrannú mrežu proti vtákom.