Dúchadlá s rotačnými piestami

 
 
 

Dúchadlá s rotačnými piestami


Jedna časť Vašej oblasti použitia.


Vodné hospodárstvo.

Vetranie čistiacich nádrží a spätný preplach filtrov vyžaduje dostupnosť a spoľahlivosť pri poskytovaní veľkých dodávaných množstvách rovnako ako nízku Pulzačnú hladinu, nízku hladinu zvuku a dobrú energetickú účinnosť rotačných dúchadiel.

 

 Ofukovací vzduch.

Rotačné dúchadlo ako centrálne, hospodárne zásobovacie zariadenia pre ofukovací, alebo chladiaci vzduch; KAESER management systémy koordinujú nasadenie viacerých agregátov v jednej stanici.

  
Pneumatická preprava.

Rotačné dúchadlá dodávajú "hnaciu silu" pre prepravu sypkých a granulovitých látok (i v dusíkovej atmosfére) v tlakovej a sacej prevádzke
.

 


 
Mobilné nasadenie.

Rotačné dúchadlá nasadzované v tlakovej a v sacej prevádzke v mobilných miešacích zariadeniach, ako aj v prepravovacích vozidlách a vozidlách na čistenie ciest.