Filtrácia

 
 
 

Tlakové vzduchové filtre KAESER sú spoľahlivé a hospodárne


FILTER TLAKOVÉHO VZDUCHU.

Všetky filtre tlakového vzduchu od KAESER KOMPRESSOREN vzájomne prispôsobené a kombinovateľné podľa účelu použitia. Stupňa čistoty od bežného továrenského vzduchu k čistému vzduchu pre potravinársku a lekársku techniku ​​sú spoľahlivo a trvale dosiahnuteľné. Filter stlačeného vzduchu KAESER existuje aj pre vysokotlakové použitie (pozri dole).
Rozsiahla ponuka dáva každému užívateľovi záruku, že môže spoľahlivo dodržať požadovaný stupeň čistoty stlačeného vzduchu.
Spoločne pre všetky filtre je nízka tlaková diferencia = energeticky úsporná prevádzka.
FILTER PRE 48 bar / 62 bar.

Pre špeciálne požiadavky v oblasti vysokého tlaku - napríklad vo výrobe PET fliaš - existujú vysokotlakové filtre KAESER pre 48/62 barov na inštaláciu na výstupe dotlačovacieho kompresora. Aj tie zaisťujú certifikovanú kvalitu stlačeného vzduchu. Vonkajšími znakmi vysokotlakových filtrov sú robustné oceľové telesá odolné tlaku pre rôzne filtračné prvky, z ktorých je k dispozícii napríklad pre tlaky 62 bar (p) päť odstupňovaní od hrubého filtra po filter s aktívnym uhlím. Vysokotlakové vzduchové filtre KAESER môžu byť vybavené aj na hladine závislým elektronicky riadeným odvádzačom kondenzátu ECO DRAIN (PN 63).
ADSORBÉR S AKTÍVNYM UHLÍM.

Pre zvlášť vysokú kvalitu stlačeného vzduchu zachytáva spoľahlivo olejové pary po vysušení tlakového vzduchu a vhodnéj predfiltrácii, ACT-adsorbér s aktívnym uhlím bez väčších nárokov na údržbu. K jeho výhodám sa počíta nepatrné množstvo zvyškového oleja 0,003 mg / (výrazne pod triedu 1 podľa DIN ISO 8573-1) práve tak ako vďaka veľkorysému dimenzovaniu a optimálnemu nábehovému prúdeniu dlhá doba upotrebiteľnosti vysoko účinného aktívneho uhlia (typicky> 10 000 prevádzkových hodín ). Veľké vstupné a výstupné prierezy udržujú nízky diferenčný tlak a zaisťujú najvyššiu hospodárnosť.CYKLÓNOVÝ ODLUČOVAČ.

Tento cyklónový odlučovač oddeľuje z tlakového vzduchu veľké množstvo kondenzátu, rovnako ako častíc 5
µm. Silným strhávacím účinkom udržuje stupeň odlučovania skoro konštantný cez široký rozsah prietokového množstva. Cyklónový odlučovač inštalovaný vhodným spôsobom medzi kompresor a kondenzačnú sušičku, zvyšuje jeho účinnosť resp. rezervy. To zaručuje aj pri vysokých teplotách okolia dodržiavanie požadovaného tlakového rosného bodu. U každého cyklónového odlučovača je potrebné pamätať na elektronický odlučovač kondenzátu ECO DRAIN (je k dispozícii ako kompletná sada so všetkými pripojovacími dielmi).