i.HOC v detaile

 
 
 

i.HOC v detaile

 
 
1 - Vstup rotačnéj sušičky - 100% horúceho stlačeného vzduchu z druhého stupňa kompresora
2 - Buben- silicagel
3 - Výstup regeneračného vzduchu
4 - Výmenník tepla chladí regeneračný vzduch
5 - Odlučovač kondenzátu
6 - Radiálne dúchadlo vyrovnáva tlakové straty v procese sušenia.
7 - Vstup sektora sušenia
8 - Výstup rotačné sušičky
9 - Motor bubna
10 - Voliteľný senzor tlakového rosného bodu

Pre regeneráciu (body 1, 2, 3) sušiaceho prostriedku využíva i.HOC (integrated heat of compression) 100% disponibilný horúci stlačený vzduch (plnoprietoková regenerácia) druhého stupňa stláčania. Prednosti regenerácie plným prietokom sa prejavujú predovšetkým so stúpajúcimi teplotami chladiaceho média a pri čiastočnom zaťažení kompresora. K tomu je k dispozícii v technológii i.HOC potrebné teplo zdarma.

Riadenie sušičky zaručuje aj pri variabilných dodávaných množstvách a pri čiastočnom zaťažení kompresora stabilitu tlakového rosného bodu. Počet otáčok bubna (2) sa automaticky upravuje na aktuálne prevádzkové hodnoty kompresora, pre optimálnu regeneráciu sušiaceho prostriedku - predpoklad pre spoľahlivé udržiavanie nízkych tlakových rosných bodov do -30 ° C.

Efektivita sušičky závisí vždy aj na diferenčnom tlaku. Tlakové straty v sušičke v protiklade s nákladným zvýšením tlaku v kompresore. Nie však u rotačnej sušičky i.HOC. Efektívne radiálne dúchadlo (6​​) na spodku sušičky vyrovnáva tlakové straty sušiaceho procesu (7, 8) podľa potreby. To zaručuje nízke tlakové rosné body pri malom rozsahu kolísania a tlak na výstupe sušičky (8) je vyššií ako na vstupe.