Industry 4.0

 
 
 

Industrie 4.0 - Budúcnosť začala


Konfigurovanie, úpravy, samostatná tvorba dizajnu - Individualita je prirodzenosťou človeka. Ale ako zvládne celý priemysel vyhovieť tomuto dopytu po individuálnych sériových výrobkoch?

Vitajte v ére štvrtej priemyselnej revolúcie

Digitálna komunikácia medzi obrábaným predmetom a strojom umožňuje prvýkrát individuálne výrobky vyrobené v priemyselnej veľkovýrobe. Tento vývoj nám prináša úplne nové výzvy. Ale my v spoločnosti Kaeser sme na to pripravení. Ako váš partner vám ponúkame inteligentné riešenie stlačeného vzduchu dosiaľ nevídanému efektivitou, ktorá sa plynulo začleňujú do vášho výrobného a energetického manažmentu.

KAESER 4.0 - Prispôsobenie reálnemu času a predvídaná technická údržba

Inteligentne prepojené tlakovzdušné systémy spoločnosti Kaeser poskytujú v ultra flexibilných výrobných prostrediach Priemyslu 4.0 spoľahlivo požadovaný výkon a kvalitu stlačeného vzduchu podľa aktuálnej požiadavky. Okrem toho sú už veľmi skoro rozpoznané nápadné javy v sieti stlačeného vzduchu, takže sa môžu vykonať servisné zásahy skôr, než sa vôbec vyskytne porucha.

Pri tom všetkom hrá hlavnú úlohu združené riadenie SIGMA AIR MANAGER 4.0. Ako jadro celej siete SIGMA NETWORK prenáša všetky výkonnostné parametre stlačeného vzduchu v reálnom čase do KAESER DATA CENTER, kde sa tieto parametre analyzujú, upravujú, dopĺňajú o vedomosti odborníkov spoločnosti Kaeser a vysielajú na rôzne koncové mobilné zariadenia (kontrolná kokpity). Až táto analýza v reálnom čase s použitím know-how spoločnosti Kaeser umožňuje predvídanie servisu.

Výhody:

  • Variabilné prispôsobenie riadenia stlačeného vzduchu pre individualizovanú sériovú výrobu.
  • Najlepšie možná efektivita vďaka nepretržitému sledovanie a optimalizáciu v reálnom čase.
  • Maximálna dostupnosť vďaka diaľkové diagnostike, predvídané technické údržbe a zabránenie kritickým stavom.
  • Optimálna istota pre budúcnosť vďaka mnohým rozhraním, jednoduchým aktualizáciám a integrovanému energetickému manažmentu podľa ISO 50001.

Jadro
Všetky podrobnosti
o funkcii, vybavení a technických detailoch nášho združeného riadenia nájdete tu: SIGMA AIR MANAGER 4.0