Inšpekcia

 
 
 

Kontrola - istota je istota


Kontroly tlakovzdušného zariadenia vykonávané v závislosti od produktu a intervale servisnými technikmi firmy KAESER poskytujú istotu užívateľom, ktorí si vykonávajú údržbu vlastnými silami.
 

  • Inšpekcia odpovedajúcim zariadením a intervalom pri údržbe vykonávanej užívateľom, kontrola súčasťou dôležitých pre prevádzku a bezpečnosť.
     
  • Kompletné servisné dokumentácie zaručí istotu aj pokiaľ sa týka aktuálnych predpisov o prevencii úrazov. Tým je vždy zaistená trvalá prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť kompresorovej stanice.
     
  • Zákazník môže zmluvu o vykonávaní služieb kedykoľvek písomne ​​vypovedať.
     
  • Termíny kontrol sa dojednávajú individuálne podľa prevádzkových potrieb užívateľa.


Pracovný čas, cestovné a ubytovacie náklady sa fakturujú paušálne.