- kondenzačná sušička TAH - TCH

 
 
 

Kondenzačná sušička TAH - TCH


Technické údaje:


Typy: TAH 4 až TCH 35
Objemové prúdenie: 0,35 až 3,5 m³/min.

 

 

 

 

 

 

 

Kvalita, ktorá presvedčuje.
Kvalita kondenzačnej sušičky sa najlepšie spozná na tom. ako dobre dokáže odlučovať kondenzát spoľahlivo a prevádzkovo bezpečne i pri vysokých teplotách okolia. Tak ako sušičky série TAH-TCH, ktorým návrhári u KAESER KOMPRESSOREN práve preto dali najlepšie predpoklady. Začína to u zladeného dimenzovania chladiaceho obehu a pokračuje v obtokovom regulátore horúceho plynu vyvinutom firmou KAESER. Vzduchový obeh nekorodujúceho doskového výmeníka tepla sa skladá z kvalitných trubiek z akostnej oceli a medi. Bezpečné odlučovánie kondenzátu je základnou funkciou každej kondenzačnej sušičky. Aby to bolo vždy zaručené, nasadzuje tu KAESER oddelený odlučovač kondenzátu v prevedení z akostnej ocele. Táto konfigurácia predbieha integrované riešenie čo sa týky odlučovania a prevádzkovej bezpečnosti. Tieto detaily sa sčítajú pod solidnou kovovou skriňou s nánosom práškovej vrstvy v spoľahlivých kondenzačných sušičkách podľa EN 60204-1, ktoré dosahujú tlakový rosný bod až +3 °C a svoje úlohy bezpečne a spoľahlivo plnia i pri vysokých teplotách okolia o hodnote až 45 °C.KAESER kvalita.
Od chladiaceho obehu cez obtokový regulátor vyvinutý firmou KAESER až k odvádzaču kondenzátu pracujíceho bez tlakových strát - u KAESER kondenzačných sušičiek série TAH-TCH súhlasí jednoducho všetko.
Doskový výmeník tepla z akostnej ocele.
Skonštruovaný doskový výmeník tepla z akostnej oceli u kondenzačnej sušičky je odolný proti znečišteniu a korózii. Všetky konstručné diely, rovnako ako z akostnej ocele a medi vyrobené potrubie kondenzačnej sušičky, spĺňajú najvyššie požadavky na prevádzkovú bezpečnosť a spoľahlivosť.
Samostatný odvádzač kondenzátu.
Prevádzková spoľahlivosť je u kondenzačných sušiček (série H) na prvom mieste. Preto sú vybavené špeciálne upraveným odvádzačom kondenzátu z nehrdzavejúcej akostnej ocele. Aj pri kolísajúcom prietoku tlakového vzduchu spoľahlivo oddeľuje spadnutý kondenzát od prúdu vzduchu.