Kondenzátová technika

 
 
 

Kondenzátová technika


Odvádzač kondenzátu ECO DRAIN.

S odvadzačmi kondenzátu ECO DRAIN dosiahnete zvlášť spoľahlivé a bezpečné odvádzanie kondenzátu bez tlakových strát. Aj pri silne kolísavom vzniku kondenzátu, rovnako ako pri vysokom podiele nečistôt a oleja, je zaistená spoľahlivá funkcia.

 

 

 

 

 

 Systém úpravy kondenzátu AQUAMAT.

So systémom úpravy AQUAMAT si môže prevádzkovateľ kompresorov sám ľahko upraviť kondenzát z tlakového vzduchu. Tak pripadne k likvidácii len minimálne zvyškové množstvo. V porovnaní s úpravou celkového množstva kondenzátu ušetrí AQUAMAT okolo 90% nákladov na likvidáciu - a amortizuje sa tak v najkratšom čase.