Odborná spôsobilosť

 
 
 

Odborná spôsobilosť servisu


Autorizovaní servisní technici školenia v hlavnom sídle firmy KAESER:

 • Mechanika a elektrotechnika kompresorov a dúchadiel.
 • Vzduchotechnika kompresorových staníc.
 • Chladiaca technika.
 • Technika úpravy tlakového vzduchu.
 • Technika úpravy kondenzátu.
 • Elektronická riadiaca a regulačná technika.
 • Systémová optimalizácia stlačeného vzduchu.Autorizovaní servisní technici odborníkmi v diagnostike predchádzanie porúch:

 • Dokumentovaná kvalita vyškolení s certifikátom odborníka.Vaša právna istota vďaka dodržiavanie predpisov:

 • Dodržiavanie Vašej istoty pravidelnými kontrolami bezpečnosti, autorizovaným servisom, pravidelnou údržbou, používaním originálnych náhradných dielov, kompletný servisný dokumentáciou.
 • Bezpečnosť osôb je zaistená iba pravidelnými povinnými kontrolami bezpečnostných zariadení.Vyššia prevádzková spoľahlivosť - úspora prostriedkov:

 • Predchádzanie poškodeniu správnu prevenciou.
 • Zníženie prestojov spoľahlivú diagnózou poruchy.
 • Zanesené filtre vedú k nadmernému zvýšeniu tlakovej diferencie (o 1 bar nižší tlak znižuje spotrebu energie Vašej kompresorovej stanice o 6 - 10%).Originálne diely KAESER zaisťujú spoľahlivosť:

 • Osvedčená kvalita požadovaná výrobcom kompresorov.
 • Garantovaná životnosť zodpovedá intervalom údržby.