Odborný článok

 
 
 

Odborný článok


Na stránke  "Odborný článok"  nájdete príspevky do odborných časopisov, ktoré sa zaoberajúzvláštnymi témami v oblasti stlačeného vzduchu. Podstatné části príspevkov sú shrnuté v krátkých sumarizáciách. Pokiaľ chcete, môžete si jednoducho zobrazit a tiež vytlačiť celý príspevok - kliknite na odpovedajúci krátky názov. Článok sa potom zobrazí na obrazovke v originálnom rozložení v pdf.


 • Odpadové teplo kompresora pomáhá šetřiť náklady
  Rekuperacia tepla – často nevyužitý potenciál

  Tendenčně bude energie neustále dražší Nejpozději při příštím hospodářskémvzestupu bude poptávka po nosičích energie stále silnější, a náklady budou dále stoupat. Proto platí, je nutné učinit včas opatření a využívat potenciály úspor. Rekuperace tepla u zařízení na stlačený vzduch takový potenciál nabízí. Dokonce i malé podniky mohou mít prospěch z cíleného využívání odpadního tepla kompresoru.

  Author: Erwin Ruppelt , Michael Bahr
  Odpadové teplo kompresora pomáhá šetřiť náklady.

 • Pružné a plánovateľné: stlačený vzduch na zmluvu
  „Balíček stlačeného vzduchu – žiadne ďalšie starosti“

  Miesto kompresorov jednoducho kupujte len stlačený vzduch = „Sigma Air Utility“ od KAESER KOMPRESSOREN. Koľko stojí kilowatthodina elektrického prúdu, kubický meter vody alebo kilometer jazdy transportérom? To sú základné prevádzkové informácie dôležité k stanoveniu východzích bodov pre optimalizáciu nákladov.

  Author: Klaus Dieter Bätz
  Source: KAESER report 2/09, Str. 19
  Pružné a plánovateľné: stlačený vzduch na zmluvu

 • Air supply with IT efficiency

  Today's industrial firms have a lvel of automation that would hardly be possible without the use of compresses air. This energy source has the advantage of excellent fexibility, but it is not cheap to produce; which is where systematic cost management comes into play.

  Author: Erwin Ruppelt, Michael Bahr
  Source: Hydrocarbon engineering 5/2005, page 91ff.
  Air supply with IT efficiency


 • Spoľahlivý a efektívní koncept
  Na mieru šité zásobovanie tlakovým vzduchom pre produkciu PET nádob


  Už pohľad do regálov obchodu s nápojmi a potravinami za rohom to ukazuje: nádoby a fľaše s polyetylenového tereftalátu, lepšie známého pod zkratkou „PET“ postupne pripravujú bežné sklenené nádoby a fľaše o ich doterajšiu vedúcu pozíciu na trhu. To má dobré dôvody, lebo PET ponúka nápojovému priemyslu i spotrebiteľom neprehliadnuteľné prednosti. Pri produkcii moderných PET obalov hrá tlakový vzduch centrálnu rolu. Na mieru šité systémové riešenie tu môžu výrazne zvýšiť efektivitu.

  Author: Michael Bahr
  Source: Getränkeindustrie (6/2003)
  Spoľahlivý a efektívní koncept


 • Je regulácia otáčok univerzálny liek?

  Čo má stanica tlakového vzduchu spoločné so symfonickým orchestrom? Oba dosahujú najlepšie výsledky nielen vďaka vynikajúcim sólistom, ale hlavne vďaka optimálnej súhre. Zkúsený výrobcovia kompresorov sú dnes schopní ponúknuť priemyslu riešenie tlakovzdušných systémov, ktoré tieto požiadavky vo všetkých ohľadoch spĺňajú. Popri korektníého plánovania a dimenzovania zariadení hrá dôležitú rolu nie len nadradená, ale aj interná riadiaca jednotka kompresorov.

  Author: Erwin Ruppelt, Michael Bahr
  Source: Drucklufttechnik (1-2/2003), Str. 24
  Je regulácia otáčok univerzálny liek?


 • Stlačený vzduch pri výstavbe moderného tunelu na príklade AZT Zürich-Thalwil

  V rámci projektu "Bahn 2000" Švajčiarskych spolkových dráh (Schweizerische Bundesbahnen) vzniká v súčasnej dobe druhý dvoj rozchod železnice Zürich-Thalwil. Od roku 2003 by mala prevziať diaľkovú dopravu a prepravu tovaru, a tak odlľahčiť dopravu mezi Wollishofenem a Thalwilem na silno obývanom brehu Curyšského jezera. 9,4 km z 10,7 kilometrov dlhej nové cesty je vedených tunelom pod Allmend Brunau. Tento projekt tunelu predstavuje vzhľadom ku geologickej struktúre bergmanovskú výzvu. Stlačený vzduch pritom hrá pre ciele stavby významnú rolu. 

  Author: Michale Bahr
  Source: SchweizerBauJournal 5/2000
  Stlačený vzduch pri výstavbe moderného tunelu


 • Sklárňa v Piesau vsádza na účinnú techniku pre stlačený vzduch. Tradičná sklárská huť v Thüringeru úspešná v trhovom hospodárstve

  Modernizácia zásobovania stlačeným vzduchom rozhodujícim spôsobom prispela k úspešnému zahájeniu procesu premeny sklárne v Piesau v bývalej DDR na podnik, ktorý je schopný medzinárodnej konkurencie. Zásobovanie energie výroby skla v Piesau je zabezpečené pomocou plynu a elektrického prúdu, zatiaľ čo stlačený vzduch slúži ako hlavné energetické médium pre následné formovanie malých sklenených obalov. Príspevok vysvetluje účinnosť stanice pre stlačený vzduch a vákuum, ktoré sú podporované vyzretým systémom ovládania a kontroly Kaeser Vesis. I ohľadom celkovej hospodárnosti ponúka toto zariadenie pre stlačený vzduch rozhodujúcu prednosť: vďaka optimalizovanému odstupňovaniu a vyťaženiu podľa výkonu kompresorov a lepšej technike vetrania počíta prevádzkovateľ s výrazne skrátenou dobou amortizácie. 

  Author: Michael Bahr, Erwin Ruppelt
  Source: Glas-Ingenieur 5 (1999), Str. 52
  Sklárňa v Piesau


 • Budúcu jar určite príde. Odstránenie problémov s teplotou u kompresorov

  Vysoké vonkajšie teploty môžu podstatne ohrozit zásobovanieí priemyslových prevádzok stlačeným vzduchem. Práve v takýchto prípadoch sa osvedčili zariadenia, ktoré sú k tomu špeciálne konstruované a zaisťujú prívod veľkého množstva vzduchu. Príspevok popisuje koncepciu stanice pre stlačený vzduch, ktorá bude mať taký systém chladenia, ktorý pomocou odvodu značného množstva odpadového tepla spoľahlivo stanicu ochladí. Pre správnu konštrukciu takejto stanice je potrebné i správne dimenzovanie prívodných a odvodných otvorov, odpovedajúce chladiace plochy a ako zmysluplný doplnok zariadenia pre regeneraciu tepla. Všetky tieto kritéria predstavujú neodmyslitelný podklad pre rozhodnutie o nákupe optimálne konfigurovanej stanice pre stlačený vzduch. 

  Author: Erwin Ruppelt
  Source: Schweizer Maschinenmarkt 20 (1993), Str. 106
  Budúcu jar určite príde