Originálne súčiastky KAESER

 
 
 

Energetická účinnosť a spoľahlivosť vďaka originálnym dielom KAESER


Zostávajte na bezpečnej strane.
Originálne diely KAESER preukázali svoju funkčnú spoľahlivosť a vysokú životnosť v dlhodobých testoch.
Náhradnými dielmi KAESER na
údržbu a servis získavate vyskúšanú kvalitu.

 


SIGMA FLUID.
Chladiace prostriedky SIGMA FLUID ponúkajú najlepšiu ochranu proti oteru, majú dlhú životnosť, zaručujú optimálne mazanie vo všetkých teplotných pásmach a zjednodušujú úpravu kondenzátu. 

 

Výmenné bloky.
Výmenné bloky kompresorov KAESER nie sú v ničom pozadu za novými blokmi, čo sa týka kvality, účinnosti a životnosti, vďaka geometrickému zameraniu skrine blokov a starostlivému jemnému doladeniu ložísk.


 


Servisné sady.
Servisné sady KAESER obsahujú podľa našich skúseností najviac potrebné opotrebiteľné diely. Tieto v prípade potreby okamžite po ruke a zaistia použiteľnosť Vášho kompresora.

 

 


Filtračné prvky.
Filtračné prvky KAESER pre spoľahlivú filtráciu pri minimálnej strate tlaku: utesnené teleso filtra, plášť z ušľachtilej ocele odolný fluidu a kyselinám. Nové koalescenčné filtre filtrujú optimálne aj pri nepatrnom prietoku.

 

 


Filter s aktívnym uhlím.
Filtračné prvky s aktívnym uhlím KAESER spĺňajú všetky ustanovenia o odpadových vodách vďaka presnosti, jemnosti filtrov a vysokej odlučovacej schopnosti. Poskytujú dlhú životnosť pri nemennej kvalite filtrátu.

 

 


Sady odlučovacích vložiek.
Sady obsahujú odlučovacie vložky (separátory) a tesnenia, ktoré zodpovedajú príslušnému kompresoru. Len originálne diely KAESER zaručujú pokiaľ možno najnižší obsah zvyškového oleja.

 

 


Vložka vzduchového filtra.
Veľké vložky vzduchových filtrov chránia spoľahlivo blok kompresora pred vniknutím častíc nečistôt a prachu. Tak prispievajú k vysokej životnosti kompresora.

 

 

Zmluva o údržbe a servise pre spoľahlivosť a udržanie hodnoty Vašej stanice stlačeného vzduchu.
KAESER KOMPRESSOREN je zastúpený po celom svete svojimi pobočkami a kompetentnými partnermi. Previazanou servisnou sieťou a premysleným logistickým systémom rovnako ako vysoko kvalifikovaným personálom máte stále firmou KAESER vyškolené servisné odborníkmi vo Vašej blízkosti a dostanete včas potrebné originálne diely KAESER.