Ovládanie

 
 
 

Riadenie.


Informačná technológia - globálne prepojená.

Moderné kompresorové stanice musia vyhovieť najrôznejším požiadavkám. Bezpečnosť, spoľahlivosť, nízka spotreba energie a nepatrné nároky na údržbu stoja na prvom mieste požiadaviek pri produkovaní tlakového vzduchu v potrebnom množstve a požadovanej kvalite.
Zvyčajne je potrebné v kompresorovej stanici koordinovať "spoločnú prevádzku" niekoľkých kompresorov a zariadení na úpravu tlakové vzduchu, pričom je potrebné sa zvlášť zamerať na súlad práce kompresorov. Tu je potrebné dosiahnuť tých najväčších úspor energie. Takto komplexné "partitúry" nemôžu byť ovládané jednoduchým prepínaním bežného prevedenia pre výber alebo základné zaťaženie. Tu sú potrebné schopnosti inteligentných počítačov. Nemusíte formovať súbor len z jediného kompresora-sólistov a tak viesť čo možno energeticky najúspornejšie, ale môcť riešiť aj na budúcnosť orientované úlohy ako management tlakového vzduchu a management nákladov tlakového vzduchu - nezabúdať na komunikáciu -.

 

Energeticky úsporná regulacia kompresora:

SIGMA CONTROL 2 a SIGMA CONTROL BASIC

 Sigma Air Manager: Dirigent úspor energie:

Dobrý orchester je viac ako súhrn jeho hudobníkov. dirigent ich sformuje v nezameniteľné hudobné teleso s veľkým výkonom. Podobnú úlohu preberá SIGMA AIR MANAGER (SAM) v stanici stlačeného vzduchu. Nadradené riadenie a webový server v jednom, prispieva podstatne k tomu, aby sa optimalizovala disponibilita a energetická účinnosť systému stlačeného vzduchu.