Plný servis

 
 
 

Kompletný servis - úplne bez starostí


Vo forme zmluvy o vykonávaní kompletného servisu je dôsledne zaistená bezpečnosť a spoľahlivosť, hospodárnosť prevádzky a zachovanie hodnoty komplexného tlakovzdušného systému. Servisní technici firmy KAESER vykonávajú kontroly a údržbu v termínoch, ktoré individuálne dohadujú podľa prevádzkových potrieb. Kontrola a prípadné nastavenie častí a súčastí sú dôležité pre prevádzku a bezpečnosť.