Pre oblasť stlačeného vzduchu

 
 
 

Poradca v pretlakovej technike


Náš poradca KAESER - správná adresa pre tých, ktorý se zajímajú o  "techniku pre stlačený vzduch"  všeobecne a hľadajú k tomu ďalšie informace.

Stránka "pretlaková technika" Vám ponúka základné informacie, inspiráciu a profesionálne rady k téme.

Pro optimálne zobrazenie na monitore rovnako ako aj pre tlač sme pre Vás pripravili našeho poradcu na internete pdf-formáte.

Obsah:

 • Čo je tlakový vzduch?
 • Hospodárne vyrábať stlačený vzduch.
 • Prrečo vlastne sušenie tlakového vzduchu?
 • Správne odvádzať kondenzát.
 • Lacno a bezpečne upravovať kondenzát.
 • Efektivne riadenie kompresorov.
 • Riadenie siete tlakového vzduchu.
  Optimálne nastavenie spotreby kompresorov
 • Úspora energie vďaka spätnému získavaniu tepla.
 • Straty energie snižujú:
  Nové vyprojektovanie siete tlakového vzduchu.
  Renovaciu siete tlakového vzduchu.
 • Správne projektovánie kompresorových stanic:
  Analýza spotreby stlačeného vzduchu (ADA).
  Stanovenie hospodárského konceptu.
  Analýza spotreby stlačeného vzduchu – zistenie aktuálnej situacie.
  Efektivní chlazení kompresorové stanice: vzduchové chlazení
 • Správné prevádzkovanie systémů tlakového vzduchu:
  dlhodobé udržanie spoľahlivosti a optimálnych nákladov