Produkty a riešenia

 
 
 

Stále viac užívateľov stlačeného vzduchu používa kompresory KAESER


Priemysel, remeselné dielne a malé podniky

V priemysle dnes prevažnú väčšinu potreby tlakového vzduchu pokrývajú skrutkové kompresory. To platí v rastúcej miere i pre remeselné dielne a malé podniky. Skrutkové kompresory KAESER so SIGMA PROFILom tento vývoj zretelne odrážajú. Po celom svete sa už používa viac než 200.000 týchto hospodárných a spoľahlivých strojov.

 

 

 

 

 

Odsávanie prachu, vakuové balenie, filtrácia

Oblasti použitia skrutkových zariadení pre výrobu vákua sú napr. odsávanie prachu, balenie, kontrolné postupy, sušenie, odplyňovanie, filtrácia, plnenie fliaš a tubí. V skrutkových zariadeniach KAESER pre výrobu vákua sa používa za týmto účelom špeciálne vyvinutý blok .

Rovnako ako skrutkové kompresory sú i tieto zariadenia vybavené veľmi moderným ovládaním SIGMA CONTROL vychádzajúceho z priemyslového PC.

 

 

 

Výroba PET obalov

Pre túto rastúcu oblasť použitia vyvinul KAESER KOMPRESSOREN zvlášť hospodárne systémové riešenie. Stanica SIGMA PET AIR se skladá z nízkotlakého stupňa (skrutkový kompresor, riadiaci vzduch) a vysokotlakého stupňa (dotlačovací kompresor, ofukovací vzduch) vrátane chladiacej sušičky. Jej výhodami sú priaznivé obstarávacie a prevádzkové náklady rovnako ako maximálna provádzková spoľahlivosť.

 

 

 

 

Pretlak a vákuum

Dúchadlá s rotačnými piestami KAESER s OMEGA PROFILom sa používajú v oblasti pretlaku a vákua, napríklad pri sušení, odvetrávání čeriacich nádrží, doprave práškových alebo zrnitých materiálov, čištení odsávaním, kontrole a balení.

 

 

 

 

 

 

Stlačený vzduch pre lodnú dopravu

KAESER KOMPRESSOREN dodává tiež program stlačeného vzduchu odsúhlasený speciálne pre potreby námorných užívateľov. Skrutkové kompresory slúžia napríklad k výrobe pracovného vzduchu, dodávajú stlačený vzduch pre speciálne použitie ako je produkcia dusíka. Okrem toho dochádza k použitiu dmychadel s rotujúcími piestami k úprave odpadovej vody na veľkých lodiach pre okružné plavby.

 

 

 

 

Stavby tunelov a ochrana vôd

Naftovými motormi poháňané stavebné kompresory Mobilair sú práve tak hospodárne ako všestranne využiteľné. Slúžia napríklad k zásobovaniu stlačeným vzduchom pri stavbe tunelov (t.j. v patním tunelu Gotthard) alebo pri ochrane vôd k rychlému a spoľahlivému vytvoreniu olejových záchytných ponorných stien stlačeným vzduchom v prístavoch.