Rekuperácia tepla

 
 
 

Rekuperacia tepla šetrí peniaze a chráni životné prostredie

 

 

Prečo rekuperácia tepla?

Otázka vlastne mala znieť: Prečo žiadnu rekuperáciu tepla? Nakonec každý skrutkový kompresor premení jemu privedenú hnaciu energiu k  100 % na tepelnú energiu. Z toho sa až 96 % môže získať späť ako teplo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teplo v kompresore

Skrutkový kompresor premení jemu privedenú elektrickú hnaciu energiu k 100 % na tepelnú energiu.

Diagram toku tepla (vľavo) ukazuje, ako sa táto energia v systéme kompresora rozdeluje – a ako daleko sa môže získať späť:

96 %je pripravené na druhé využitie, 2 % zostávajú ako teplo v stlačenom vzduchu a 2 % percentá sa odvádzajú ako vyžarované teplo. Ale odkiaľ potom prichádza využiteľná energia v stlačenom vzduchu?

Odpoveď je jednoduchá a mozno prekvapivá: behom stláčania a premeny elektrickej hnacej enrgie na tepelnú energiu nabije kompresor ním nasatý stlačený vzduch energetickým potenciálom. Ten zodpovedá asi 25 % elektrického príkonu kompresora. Využiteľné je to až vtedy, keď sa stlačený vzduch na mieste spotreby opäť uvoľní a pritom svojmu okoliu odobere tepelnú energiu. Podľa tlakových strát a strát netesností v systéme stlačeného vzduchu sa dá táto energia viac, alebo menej využiť.