Rotačné skrutkové kompresory

 
 
 

Viac stlačeného vzduchu s menším množstvom energie


Nízké náklady počas životnosti

Obstarávacie a servisné náklady kompresorov tvoria len malú časť jeho celkových nákladov behom životnosti. Hlavný podiel na celkových nákladoch na skrutkový kompresor má súčet nákladov na energiu za celú dobu využívania stroja, ktorý je niekoľkonásobkom jeho obstarávacej ceny. Energeticky úspornými skrutkovými  kompresormi KAESER môžu podniky výrazne znížiť celkové náklady na ich zásobovanie stlačeným vzduchom.


S rekuperaciou  tepla je možné ušetrit náklady a uľahčit životnému prostrediu
Elektrická energie privedená skrutkovému kompresoru sa zmení na tepelnú energiu až ku 100%. Až do 96% tejto energie sa získa späť a dá se tepelne technicky využít. Tak se môže ročně ušetřit tisíce Euro a tony emisí CO2.

Ako vysoko dopadne efekt úspor, závisí na veľkosti kompresorov a nahradení nosiča energie (prúd, plyn, kúriaci olej). Tak sa môže rekuperáciou tepla dodatečne vybaviť mnoho starých kompresorov.

 


Energeticky úsporné systémy riadenia kompresorov:

SIGMA CONTROL 2 a SIGMA CONTROL BASIC

Sigma Control 2 je instalovaný modulárne. Tým sa systém riadenia s identickou základnou konstrukciou prispôsobí všetkým konštrukčným radám skrutkových kompresorov KAESER KOMPRESSOREN. Modulárne konštrukcie pozostávajúce z hlavnej riadiacej jednotky a separátnych modulov vstupu a výstupu robí Sigma Control 2 ešte komunikatívnejší a ľahší na údržbu.


Kompresor na internete
SIGMA CONTROL 2 má svoj vlastný webový server. Tak je možné obrátit sa na kompresor prostredníctvom intranetu/internetu. Tak sa dá v rámci teleservisu vyvolať a upraviť nastavenie chránené heslem z každého PC s internetovým prehliadačom bez drahého špeciálneho softwaru, čo zjednodušuje napríklad prevádzku a údržbu kompresorov.


 


Energiu šetriaci blok skrutkového kompresoru so SIGMA PROFILom

Nízku mernú spotrebu energie je možné dosiahnúť buď prevádzkovaním menších kompresorových blokov (AIRENDov) a pri vyšších otáčkach rotorov, elebo vätších kompresorových blokov pri otáčkách rotorov nižších. Väčšie nízkootáčkové kompresorové bloky sú energeticky výhodnejšie a dodávajú väčšie množstvo stlačeného vzduchu pri rovnakej spotrebe poháňacej energie.

KAESER preto stavia bloky skrutkových kompresorov s najnižšími možnými hnacími otáčkami a optimalizovaným profilom. Uživateľom stlačeného vzduchu sa každý skrutkový kompresor KAESER rýchle zaplatí  formou výrazných úspor energie.

 

KAESER SIGMA PROFIL

Profil SIGMA PROFIL vyvinutý a optimalizovaný spoločnosťou KAESER KOMPRESSOREN šetrí oproti běžným skrutkovým profilom až 15 % energie.
V každom bloku skrutkového kompresoru KAESER pracujú rotory s týmto profilom šetriacim energiu. Ich vloženie v špecificky najvýhodnejšom pracovnom bode zaručuje najvyššiu úsporu energie.
Mohutne konštruované, precizne, cjachované valčekové ložiská a technológia výroby s minimálnymi toleranciami zaručujú dlhú životnosť a vysokú spoľahlivosť.