Rozvojové zámery spoločnosti

 
 
 

Rozvojové zámery spoločnosti


Hlavné rozvojové projekty  firmy sú i naďalej zamerané na  zabezpečenie výroby stlačeného vzduchu dodavateľskou formou a garantovaní 24 hod. servisu pre všetkých partnerov s viacsmennou prevádzkou.
 

Spoločnostť KAESER vďaka svojej orientáci na koncového užívateľa zariadenia a vzhľadom k používaniu HiTech technologií ponúka ako jediná na slovenskom trhu tzv. systém Sigma Air Utility, čo je systém dodávok stlačeného vzduchu na klúč, formou predaja energie.
V tomto systéme dodávok tlakového vzduchu vidí společnosť trend vývoja pre následujúce roky a preto do neho budú i v budúcnosti smerovať hlavné investicie spoločnosti KAESER tak, aby prístup ku zdrojom energie bol v čo nejväčšej miere dostupný všetkým podnikom v rôznych oblastiach priemyslu.

S rozvojem systému Sigma Air Utility je ďalej zdokonalované technické riešenie bezobslužnéj prevádzky zariadenia a to predĺžením životnosti bežne opotrebiteľných dielov tak, aby interval nutnej odstávky zariadenia na servisu bol predĺžený na 6.000 prevádzkových hodin, avšak minimálne 1x ročne a súčasne zlepšenie vlastného riadenia prevádzky kompresora a následnej komunikacie so servisným oddelením spoločnosti. Za týmto účelom bol v roku 2002 uvedený na trh originálny systém Sigma Air Manager, ktorý v sobe integruje moderný priemyslový počítač a Internet technológie. Tento systém umožňuje efektivne plánovanie, sledovanie a riadenie prevádzky s priamou komunikaciou so servisným centrom našej spoločnosti.