S KAESER byť fit pre priemysel 4.0 - Hannover 2015

 
 
 

S KAESER byť fit pre priemysel 4.0 - Hannover 2015


SAM-2, Sigma sieť, predvídaná údržba, skrutkové dúchadlá a nové motory: KAESER
Kompressoren prezentuje na Hannoverskom veľtrhu množstvo inovácií a tie nie sú zamerané len na najspoľahlivejšie, najefektívnejšie a ekonomickyy najvýhodnejšie zásobovanie stlačeným vzduchom, ale tiež na rôzne typy priemyselného použitia v priemysle 4.0. 
 
Sigma Air Manager 2 (SAM 2) je riadenie prekrývajúce stroje od KAESER Kompressoren v ďalšej, teraz ešte výkonnejšie variante. Umožňuje nielen vysoko efektívne riadenie všetkých komponentov stanice stlačeného vzduch, ale aj vyhodnocovaním získaných údajov napríklad tiež predvídať údržbu rovnako ako mnoho ďalších funkcií. To okrem iného ušetrí náklady na energiu, zlepší účinnosť a umožní moderný energetický manažment podľa ISO 50001.
 
Sigma sieť
Podporne pritom pôsobí nová Sigma sieť. Špeciálne firmou Kaeser a pre výrobky Kaeser vyvinutá a do seba uzavretá vysoko bezpečná sieť na báze Ethernetu. Umožňuje optimálnu kontrolu a riadenie stanice stlačeného vzduchu. V spolupráci s významnými producentmi softvéru a hardvéru vznikol vlastný vývoj Kaeser, ktorý zodpovedá požiadavkám vysokej kvality a výkonnosti Kaeser. Sigma sieť ponúka najvyššie servisné služby a úspory nákladov pre zákazníkov, pretože údaje sú čo možno najrýchlejšie k dispozícii.
 
Predvídaná údržba
Už žiadne neplánované prestoje! Už dnes je potrebné vedieť, či zajtra kompresor skutočne vyžaduje údržbu alebo nie a v akom rozsahu je skutočne potrebná - to umožňuje prechod z plánovanej údržby na budúcu predpokladanú údržbu. Celkovo táto funkcia umožňuje podstatne nižšie náklady po dobu životnosti pri zásobovaní stlačeným vzduchom.
 
Energeticky úsporný zázrak pre oblasť nízkeho tlaku
Roku 2014 uviedol Kaeser Kompressoren na trh vysoko efektívne skrutkové dúchadlo EBS s rotormi sa Sigma Profilom. Teraz sa rad dopĺňa "veľkým bratom" FBS s rozsahom výkonu až do 67 m³ / min. Celkovo pokrývajú skrutkové dúchadla rozsah dodávaného množstva od 10 do 67 m³ / min s maximálnou tlakovou diferenciou 1,1 bar. Týmto skrutkovým dúchadlom sa podarilo preniesť vyskúšanú silne energeticky úspornú skrutkovou techniku ​​Kaeser do oblasti nízkeho tlaku. V porovnaní s bežnými dúchadlami s rotujúcimi piestami sú nové skrutková dúchadlá Kaeser až o 35 percent efektívnejšie a ponúkajú výrazné energetické výhody aj v porovnaní s mnohými skrutkovými dúchadlami vyskytujúcimi sa na trhu. Integrované riadenie Sigma Control 2 sa stará o rozsiahlu kontrolu a jednoduché pripojenie na komunikačné siete u každého jednotlivého zariadenia.
 
Skrutkové kompresory DSDX
Aj v oblasti skrutkových kompresorov vyniká Kaeser ďalším vývojom: skrutkový kompresor DSDX je novým spracovaním vysoko efektívnych blokov Sigma ešte silnejší vo výkone a úspornejšie v spotrebe. Má o päť percent zlepšený špecifický výkon a o dve až tri percentá vyššia dodávané množstvá.
 
Nové motory pre ešte vyššiu hospodárnosť
Ako štúdiu prezentuje Kaeser v spolupráci s významnými výrobcami motorov novú inovačnú generáciu motorov, ktorá sa obzvlášť v rozsahu čiastočného zaťaženia vyznačuje ešte vyššou hospodárnosťou Kaeser a priemysel 4.0.
 
Všetky výrobky Kaeser sú tak vyvinuté a navrhnuté, aby sa mohli hravo zapojiť do celkového systému a vzájomne komunikovať. To tvorí predpoklad pre využitie zodpovedajúce priemyslu 4.0. Pre Kaeser Kompressoren je priemysel 4.0 celkovým konceptom pre vysoko efektívnu produkciu stlačeného vzduchu. Spája všetky prvky z plánovania výroby, cez realizáciu až po predpokladanú údržbu a riadi ich tak inteligentne, aby vznikal automaticky a individuálne požadovaný výkon a kvalita stlačeného vzduchu, pri súčasne najvyššej dostupnosti a efektivity rovnako ako najmenších nákladov po dobu životnosti. Získanými údajmi sa k tomu výrobky vytvárajú na základe reálnych zadania konštantne pokrokovejšie a lepšie, čo vedie k ešte hospodárnejšie a lepším následným produktom.

 

SAM 2: Sigma Air Manager 2 (SAM 2) kontroluje a riadi nielen efektívnejšie všetky komponen-ty stanice stlačeného vzduchu, dáva je tiež do formy pre priemysel 4.0.


 

Sigma sieť: Výkonná sieť Kaeser Sigma sieť umožňuje optimálnu kontrolu a riadenie stanice stlačeného vzduchu a využitie v priemysle 4.0.
 
 
 

FBS: EBS a FBS sú obe inovačné a úsporná skrutková dúchadlá, ktoré produkujú stlačený vzduch v oblasti nízkeho tlaku efektívne a spoľahlivo.