SIGMA AIR MANAGER 4.0

 
 
 

Združené riadenie: SIGMA AIR MANAGER 4.0


Kľúčová technológia pre koncepciu Priemyslu 4.0

SIGMA AIR MANAGER 4.0, ďalšia generácia stroja prekrývajúceho systému riadenia stlačeného vzduchu využíva adaptívne reguláciu 3-Dadvanced pre ešte múdrejšiu, spoľahlivejšiu bezpečnejšiu a účinnejšiu výrobu stlačeného vzduchu.

Reguláciu typ 3-D advanced permanentne analyzuje všetky prevádzkové údaje, simuluje alternatívne postupy a vypočítava optimálne kombinácie kompresorov. Výsledok: Energetická účinnosť v dosiaľ nepoznanom rozsahu.
Zachovajte si vždy prehľad vďaka veľmi jednoduchej obsluhe, vizualizáciu a analýze. S bezpečnou sieťovou technikou - pohodlne z každého počítača.
Predvídaná technická údržba vykonávaná odborníkmi spoločnosti Air Consultig s.r.o. zastupujúcich na Slovensku Kaeser zabraňuje neplánovaným prestojom.

A ak máte veľké plány aj do budúcnosti: SIGMA AIR MANAGER 4.0 je už dimenzovaný na možný rozvoj stanice stlačeného vzduchu Jednoduchý upgrade softvéru umožňuje rozšírenie združeného konania bez dodatočných investícií do nového hardvéru.


Výhody pre vás:

  • Inteligentne
    SIGMA AIR MANAGER 4.0 neeviduje iba spínacie straty, ale tiež všetky dimenzie ovplyvňujúce vašu stanicu, stlačeného vzduchu, vypočítava dosiahnuteľný optimálny stav a zodpovedajúcim spôsobom riadi všetky pripojené komponenty.
  • Spoľahlivo
    SIGMA AIR MANAGER 4.0 a výkonná ethernetová sieť KAESER SIGMA NETWORK tvorí infraštruktúru budúcnosti, ktorá spĺňa všetky požiadavky na vysoko bezpečný priemyselný systém riadenia.
  • Efektívne
    Permanentný presné nastavenie v zmysle energeticky optimálneho stavu (energetický manažment podľa ISO 50001) a možnosť predvídané technickej údržby podľa potreby zabezpečujú najnižšie možné náklady po celú dobu životnosti.


Inovácia - adaptívne regulácia 3-Dadvanced

Algoritmus adaptívne regulácia 3-Dadvanced riadi prevádzku systémov stlačeného vzduchu KAESER.
Tie dodávajú úplne individuálne výkon stlačeného vzduchu vždy dokonale prispôsobený požiadavkám. A to pri minimálnych nákladoch na energie!


Jedinečná adaptívne regulácia 3-Dadvanced nepretržite analyzuje vzájomný pomer parametrov (napr. Efektivitu spínanie a regulácia) a z mnohých možností predvídavo vypočítava optimálnu účinnosť.
Pritom zohľadňuje nielen spúšťanie a zastavenie, ale aj straty voľnobehom a meničom frekvencie alebo flexibilitu tlaku. Okrem toho sa optimalizuje kvalita tlaku systému stlačeného vzduchu a znižuje sa priemerný tlak.

Jednoduchý upgrade softwaru pri rozšírení tlakovzdušnej stanice.

 

Sigma Air ManagerDirigent úspor energie.
Dobrý orchester je viac ako súhrn jeho hudobníkov. dirigent ich sformuje v nezameniteľné hudobné teleso s veľkým výkonom. Podobnú úlohu preberá Sigma Air Manager (SAM) v stanici stlačeného vzduchu. Nadradené riadenie a webový server v jednom prispieva podstatne k tomu, aby sa optimalizovala disponibilita a energetická účinnosť systému stlačeného vzduchu.

Celý článok...