SIGMA AIR UTILITY - Hybridný balík ponúkaných služieb

 
 
 

SIGMA AIR UTILITY - Hybridný balík ponúkaných služieb


Kupovať iba stlačený vzduch
Predstavte si; Vaše nové zásobovanie stlačeným vzduchom Vás nestojí ani korunu na investíciách; nepotrebujete siahnuť ani na vlastné ani na cudzie prostriedky a ste napriek tomu technicky a energeticky na najnovšie úrovni. Zásobovanie stlačeným vzduchom je permanentne zaistené a ani bežná údržba ani údržba technického stavu nevyťahujú z podniku finančnej alebo pracovnej sily. Znie to dobre? Je to dobré. Pozrite sa a čítajte sami!

 

Nekompromisne dobré
Pre pokrytie Vašej potreby elektrickej energie si sotva budete stavať elektráreň. Prečo potom chcete Váš kapitálový podiel redukovať obstaraním kompletného zásobovanie stlačeným vzduchom? Existuje predsa SIGMA AIR UTILITY od firmy KAESER - My budujeme, inštalujeme a prevádzkujeme systém stlačeného vzduchu. A Vy z toho máte rozhodujúcu výhodu: spoľahlivé zásobovanie stlačeným vzduchom pri najvyššej možnej energetickej hospodárnosti a jasné transparentnosti nákladov.


Všetko z jednej osvedčenej ruky.
Stlačený vzduch je príliš dôležitý výrobný prostriedok, aby sa jeho obstaranie mohlo prenechať nekvalifikovaným špecialistom s vysokou kompetencií. Hybridné balíček poskytovaných služieb od KAESER KOMPRESSOREN je šitý na mieru. Konečne KAESER neponúka len potrebám zodpovedajúce odsúhlasené poskytovania služieb od špecializovaných expertov na stlačený vzduch. KAESER ako výrobca kompresorov a dodávateľ systémov stlačeného vzduchu vytvára tiež "Hardware" - kompresorov, zariadenie na úpravu vzduchu a celkom moderné systémy manažmentu stlačeného vzduch - v celosvetovo uznávanej kvalite "made in Germany". Teleservis KAESER, logistické centrum a naša hustá servisná sieť ešte ďalej zvyšujú dostupnosť stlačeného vzduchu. Všetko je v súlade.


Transparentné a spoľahlivé
Kto miesto kompresorovej stanice kupuje iba stlačený vzduch, získava maximálnu transparentnosť nákladov. Namiesto komplexnej zmiešané kalkulácie nákladov je tu pevná cena za kubický meter stlačeného vzduchu, ktorá je dlhodobo zmluvne pevne stanovená ako spoľahlivý podklad pre kalkuláciu. Platná základná cena stanovená pre dobu platnosti zmluvy pokrýva náklady na zariadenia a prevádzku rovnako ako odber základného množstva stlačeného vzduchu. Pre dodávky prekračujúce základný objem, platí rovnako zmluvne stanovená cena za väčšie množstvo.


Permanentná výzva managementu:

"Variabilné náklady namiesto fixných nákladov"

Podniky by mali zvýšiť podiel variabilných proti fixným nákladom. To chráni pri náhlom poklese obratu v čase krízy pred príliš silnými poklesy výnosov z obratu a likvidity. Tým si podnikový
manažment navyše istia okrem iného kontinuitu podniku v ťažkých časoch krízy.