- so Sigma Control mobil

 
 
 

Úsporné balíčky sily so SIGMA CONTROL mobil


Technické
údaje:


Konštrukčné rady:      MOBILAIR M 123 až M 350
Dodávané množstvo: 8,1 34,0 / min
                                       (285 1200 cfm)
Tlak:                               7 14 bar
                                        (100 200 psi)

 SIGMA CONTROL mobil.
Toto kompresorové riadenie budúcnosti optimalizuje prístupom na elektronický manažment motora disponibilitu stlačeného vzduchu a efektivitu paliva. Je odolné nárazom a vibráciám a zodpovedá spôsobu elektrickej ochrany IP 65. K jeho funkciám patrí okrem iného ukazovateľ prevádzkových režimov, logicky jednoduché vedenie užívateľa, kontrola prevádzky a diagnóza systému. Tlak zariadenia sa nastaviť s presnosťou na 0,1 bar priamo na displeji smerovými tlačidlami.
Všetky modely k dispozícii s úpravou stlačeného vzduchu, M 135 dokonca s generátorom 15 alebo 23 kVA.
Viac o SIGMA CONTROL mobil ...

 

Stlačený vzduch studený a čistý.
Stlačený vzduch sa ochladzuje na 7 ° C nad okolitou teplotou. Šikmé zamontovanie variantného chladiča stlačeného vzduchu uľahčuje odvod kondenzátu, ktorý sa odparí horúcimi výfukovými plynmi motora, čím sa spoľahlivo zabráni zamrznutiu v zime.
Pre dosiahnutie definovaných kvalít stlačeného vzduchu sa dajú inštalovať komponenty pre úpravu stlačeného vzduchu na prípojke dochladzovača a cyklónového odlučovača (napr. kombinácia filtrov pre sanáciu betónu podľa ZTV-SIB). Ukazovateľ diferenčného tlaku poskytuje jasnú informáciu o stave filtrov.
Viac o úprave stlačeného vzduchu ...
M 135 s generátorom.
Variantne synchrónny generátor trojfázového prúdu (IP54) dáva 15 resp. 23KV. Bezkartáčový agregát pracuje bez údržby a hlási napätie a frekvenciu na riadenie kompresora. To zaisťuje kedykoľvek aj pri vysokom odbere prúdu plnú prevádzkovú spoľahlivosť a maximálne možné dodávané množstvo stlačeného vzduchu.
Viac o generátora ...

 
Silný tím energetických úspor.
Výkonná kombinácia úsporného elektronicky riadeného naftového motora a vysoko účinného bloku skrutkového kompresora KAESER so SIGMA PROFILom umožňuje vysoký výkon pri zreteľne zníženej spotrebe paliva. Kompresor MOBILAIR tak ľahko zvláda dennú smenu bez doplňovania paliva.
M250 a M350 dnes spĺňajú podmienky pre európske stupňa výfukových plynov 3b resp. EPA Tier 4 interim vďaka katalyzátoru SCR s technológiou AdBlue.

 

 
MOBILAIR fleet management.
Variantne do zariadenia nenápadne integrovaným modemom GPS / GSM získa prevádzkovateľ online informácie o technickom stave svojho zariadenia. Pri poruche sa systém aktívne hlási s diagnózou poruchy. Okrem vždy aktuálneho stavu prevádzkových hodín pomáha systém tiež pri vyhodnocovaní vyťaženia zariadenia a plánovanie údržby.