Správna cesta k úspore

 
 
 

Správná cesta k energeticky úspornému vzduchovému systému


Analýza vyťaženia stlačeného vzduchu - ADA.
Firmou KAESER KOMPRESSOREN vyvinutá počítačová analýza využitia stlačeného vzduchu (ADA) dodáva vypovedajúce profily spotreby systémov stlačeného vzduchu. Z toho systém úspory energie KAESER (KESSY) vypočíta pre každý prípad použitia čo najlepšie možné riešenie.


 


Systém úspory energie KAESER - KESSY.
KESSY zpacuje údaje zistené ADA, aby sa mohlo koncipovať prevádzky prispôsobené zásobovanie stlačeným vzduchom. Porovnanie hospodárnosti rôznych konceptov vedie k efektívnejším výsledkom z hľadiska na prevádzku a spotrebu energie.


 


Individuálne riešenie pre Vás.
Na základe profilov spotreby stlačeného vzduchu od ADA a vyhodnotenie KESSY rozhodujú inžinieri firmy KAESER v každom jednotlivom prípade o druhu a zostave kompresorovej stanice. Nechajte si koncipovať na Váš podnik prispôsobené zásobovanie stlačeným vzduchom od KAESER KOMPRESSOREN.