Správy

 
 
 

Aktuálne


Čo je nového u firmy KAESER KOMPRESSOREN? Odpoveď nájdete na následujúcich stránkách:

"Tržné zrkadlo" Vás informuje o celosvetových účastiach podniku na trhoch. Je priebežne aktualizované, aby ste vždy zistili najnovší stav.

Nové vývojové produkty, technické trendy, ponuky a ďalšie zaujímavé novinky z firmy KAESER KOMPRESSOREN predstavujeme na našich "Tlačových" stránkách. Žurnalisti tam tiež nájdu reprodukovateľný obrazový materiál.

Náš zákaznický časopis KAESER-Report vychádza dvakrát v roku.