- systémy dychacieho vzduchu

 
 
 

Systémy dýchacieho vzduchu


Technické údaje:


Konstrukčná rada: DAP
Prietok prúdu: 0,15 až 13,33 m³/min
 

 

 

 

 

 


Stlačený vzduch smie byť použitý len po náležitej úprave ako dýchací vzduch. Nesmie obsahovať žiadne prvky ako vlhkosť, pevné látky, olej a olejové pary, oxid uhoľnatý, oxid uhličitý, oxid siričitý, nitrózne plyny a uhľovodíkové pary. Obzvlášť dôležitý je oxid uhoľnatý, pretože už v malom množstve spôsobuje stratu orientácie a následné poškodenie zdravia. Systémy dýchacieho vzduchu - KAESER bezpečne spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu dýchacieho vzduchu podľa celosvetových predpisov OSHA, CSA, AS, DIN / EN 12021 a podľa európskej lekárske knihy (Pharmacopèe européen).

Prednosti:

 • Dýchací vzduch zodpovedá zákonným ustanoveniam.
 • Systém dýchacieho vzduchu - KAESER obsahuje päť stupňov spracovania pre čistý dýchací vzduch:
  1./ Filter konštrukčnej rady FC na oddeľovanie kvapôčok vlhkosti, prachu, špiny, hrdze, oleja, čiastočiek do veľkosti 1 µm; s elektronickým odlučovačom ECO DRAIN.
  2./ Mikrofilter konštrukčnej rady Fe na oddeľovanie aerosolov a čiastočiek do veľkosti 0,01 µm; s elektronickým odlučovačom ECO DRAIN.
  3./ Studené regeneračné adsorpčné sušičky konštrukčnej rady DC s reguláciou čiastočného zaťaženia ECO CONTROL (od DAP 12 nahor), adsorpcia vodnej pary a oxidu uhličitého, sušenie stlačeného vzduchu na rosnom bode -40 ° C.
  4./ A
  bsorbér aktívneho uhlia a katalizační postup pre zachytenie uhľovodíkových pár, kyslých zložiek a oxidácie z oxidu uhoľnatého na oxid uhličitý.
  5./ Následný prachový filter FD.