- systémy pre čistý vzduch

 
 
 

Clean Air System pre čistý vzduch


Technické údaje:

Konstrukčná rada: DA
Objemový prúd: 1,15 až 154,5 m³/min
Tlakový rosný bod: až –70 °C

 

 

 

 


 

S KAESER-Clean-Air-Systémom môžete docieliť veľmi vysoký stupeň čistoty stlačeného vzduchu. Kompletný systém pripravený na zapojenie zahŕňa komponenty zaisťovacieho filtra, mikrofiltra, za studena regenerovateľnej adsorpčné sušičky a prachového filtra v spoločnej skrini.
Tak môže upravený stlačený vzduch dosahovať triedy kvality 1 pre zvyškový obsah prachu, zvyškový obsah vody a zvyškový obsah oleja podľa ISO 8573-1. Tým je asi 100 000 - krát čistejšie než priemerný atmosférický okolitý vzduc
h.


Prednosti:

KAESER Clean-Air-Systém zahŕňa päť stupňov úpravy pre čistý stlačený vzduch:

  • filter rady FC ako zaisťovací filter, s elektronickým odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN a spínacím strážcom diferenčného tlaku,
  • mikrofilter konštrukčnéj rady FE pre zachytenie aerosólov a častíc do veľkosti 0,01 mikrometrov; s elektronickým odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN a so spínacím strážcom diferenčného tlaku,
  • za studena regenerovateľný sušička konštrukčného radu DC k adsorpcii vodnej pary, tlakový rosný bod -40 ° C -70 ° C,
  • adsorbér s aktívnym uhlím rady ACT k odlúčeniu uhľovodíkových látok adsorpciou a kapilárnou kondenzáciou,
  • prachový filter rady FD pre odlúčenie eventuálne vzniknutých obrusov adsorbéru s aktívnym uhlím.