Údržba

 
 
 

Údržba - vyššia hodnota


Ak ide o bezpečnosť, spoľahlivosť a zachovanie hodnoty kompresorové stanice, je vhodná zmluva o vykonávaní služieb s firmou KAESER. V závislosti od produktu a intervale, vykonávajú servisní technici firmy KAESER kontroly a údržbu.

  • Kontrola a prípadné nastavenia častí a súčastí dôležitých pre prevádzku a bezpečnosť, na udržanie prevádzkovej spoľahlivosti vysokej efektívnosti a hospodárnosti Vášho systému tlakového vzduchu po celú dobu životnosti zariadenia.
  • Kompletné servisné dokumentácie zaručia istotu aj pokiaľ sa týka aktuálnych predpisov o prevencii úrazov. Tým je vždy zaistená trvalá prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť kompresorovej stanice
  • Termíny kontrol sa dojednávajú individuálne podľa prevádzkových potrieb užívateľa.