- vysokotlaká kondenzačná sušička THP

 
 
 

Kondenzačná sušička pre vysoký tlak séria THP


Technické údaje:


Séria THP
Objemový prúd 0,8 až 106,18 m³/min.

 

 

 

 

 

 

 

Spoľahlivá tiež pri vysokých teplotách.
Kvalita kondenzačnej sušičky sa najlepšie spozná na tom, ako dobre dokáže odlučovať kondenzát aj pri vysokých teplotách okolia spoľahlivo a s prevádzkovou bezpečnosťou. Tak ako sušičky konstrukčnej rady THP, s  ktorými sa KAESER KOMPRESSOREN vydáva na cestu: začína to u zodpovedajúceho dimenzovania chladiaceho okruhu a nachádza svoje pokračovanie v korozivzdornom, medi spájkovanom doskovom výmenníku tepla z ušľachtilej ocele. Pre spoľahlivé odlučovanie vzniknutého kondenzátu slúži separátny odlučovač kondenzátu. O nízky diferenčný tlak sa stará potrubuie optimalizované z hľadiska prúdenia. Všetky menované charakteristické znaky prispievajú k vysokej spoľahlivosti týchto kondenzačných sušiček podľa  EN 60204-1. Dosahujú tlakové rosné body až +3 °C a zastávajú svoju službu vďaka veľkoryso dimenzovaným dielom trvale spoľahlivým – i pri vysokých teplotách okolia až do 43 C.Doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele.
Meďou spájené doskové výmenníky tepla z ušlechtilej ocele sušičky THP majú dlhú životnosť a sú odolné voči korózii. Veľkoryso dimenzované kondenzátory (obrázek) a výmenníky tepla prispievajú k trvalej spoľahlivosti kondenzačných sušičiek THP.


 Potrubie optimalizované pre prúdenie.
Čím menšia je strata tlaku v sušičke, tým pracuje hospodárnejšie. Všetky sušičky THP sa vyznačujú vynikajúcimi nízkými hodnotami diferenčného tlaku vďaka potrubiu z ušľachtilej ocele s priaznivým prúdením.


ECO-DRAIN v prevedení pre vysoký tlak.
Sušičky THP na 45 bar sú sériovo vybavené odvádzačom kondenzátu ECO-DRAIN 12 v prevedení pre "vysoký tlak". Kondenzát sa potom odvádza eště spoľahlivejšie a predovšetkým bez akejkoľvek straty stlačeného vzduchu, čím sa ušetrí energia. Pri prevedení pre 50 bar existuje ako variant elektronický odvadzač kondenzátu.